گروه آتیه آفرینان بزرگترین مرکز مشاوره تحصیل در خارج از کشور

تحصیل در اتریش

تحصیل در آلمان

تحصیل در اسلواک

تحصیل در سوئد

 

ایکن تنظیمات

ulli  احساس نیاز به تغییر 2 جمع آوری اطلاعات   3 دسته بندی اطلاعات    4 مشاوره با متخصصین  5  تصمیم گیری