امروزشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶

 

کانال تلگرام

لیست رشته‌های آکادمی هنرهای زیبای وین Academy of Fine Arts Vienna

• رشته های کارشناسی در آکادمی هنرهای زیبای وین

• Stage Design

• Art & Cultural Studies

• Fine Arts

• Architecture

• رشته های کارشناسی ارشد در آکادمی هنرهای زیبای وین

• Stage Design

• Art & Cultural Studies

• Fine Arts

• Critical Studies

• Architecture

• رشته های دکتری در آکادمی هنرهای زیبای وین

• Technical Sciences

• PhD – Doctor of Philosophy

• Natural Sciences

• Philosophy