امروزپنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۶

کانال تلگرام

اقامت دائم آلمان

اقامت دائم آلمان

اقامت دائم یا همیشگی Niederlassungserlaubnis این اقامت به افرادی داده می‌شود که: – پنج سال کامل دارای اقامت غیر دائم بوده – هزینه زندگی خود را از راه کار خود تامین ‌نمایند – زبان آلمانی را تا حدودی بدانند شرایط دیگری نیز وجود دارد اما شرایط بالا مهمترین آنها میباشد ...

اقامت دائم آلمان
انواع اقامت در آلمان

انواع اقامت در آلمان

انواع اقامت در کشور آلمان آلمان title= اقامت در آلمان /> قوانین مربوط به اقامت در آلمان Aufenthaltsgesetz (AufenthG) در تاریخ 01/05/2010 تنظیم شده و قوانین مهاجرت و اخذ اقامت آلمان بر این اساس میباشد بر طبق این قوانین کسانی که تابعیتی غیر از آلمانی داشته باشند باید شرایط ورود به کشور آلمان ویا ...

انواع اقامت در آلمان
اقامت موقت در آلمان

اقامت موقت در آلمان

اقامت غیر دائم Aufenthaltserlaubnis اقامتی که جهت محدوده زمانی مشخص جهت هدف مشخصی داده میشود این اقامت شامل شرایط زیر میگردد: 1- اقامت جهت ادامه تحصیل دانشگاههی ،مدرسه ای و آموزش زبان آلمانی(ماده ۱۶) 2- اقامت غیر دائم جهت آموزش حرفه‌ای وشغلی درآلمان (ماده ۱۷) 3-اقامت جهت کار کردن در آلمان (ما ...

اقامت موقت در آلمان