امروزدوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

کانال تلگرام

اقامت موقت در آلمان

اقامت غیر دائم Aufenthaltserlaubnis

اقامتی که جهت محدوده زمانی مشخص جهت هدف مشخصی داده میشود

این اقامت شامل شرایط زیر میگردد:

1- اقامت جهت ادامه تحصیل دانشگاههی ،مدرسه ای و آموزش زبان آلمانی(ماده ۱۶)

2- اقامت غیر دائم جهت آموزش حرفه‌ای وشغلی درآلمان (ماده ۱۷)

3-اقامت جهت کار کردن در آلمان (ماده ۱۸، ۱۹ و ۲۰)

4-اقامت جهت نیروهای متخصص دارای تابعیت تحمل Duldung جهت کار در آلمان (ماده ۱۸آ)

5-اقامت جهت پژوهش و تحقیق در آلمان

6- اقامت جهت کار آزاد در آلمان (ماده ۲۱)

اقامتهایی که خارج از آلمان به افراد داده میشود

Aufnahme aus dem Ausland (ماده ۲۲)

اقامت بنا به شرایط حقوق انسانی،بین المللی

7- اقامت جهت کسانی که پناهندگی آنها در خارج از آلمان پذیرفته شده است (ماده ۲۲)

8- اقامت توسط اداره عالی دولتی یا به علت منافع ویژه سیاسی (ماده ۲۳)

9- اقامت به علت موقعیت سخت (عسر و حرج) (ماده ۲۳آ)

10- اقامت به انگیزه حمایت مؤقت (ماده ۲۴)

11- اقامت به علتهای انسانی (ماده ۲۵)

حد اکثر مدت این نوع اقامت‌ها سه سال می باشد (ماده ۲۶)

12- اقامت به علت خانوادگی (ماده ۲۸) Aufenthalt aus familiären Gründen این نوع اقامت به افراد زیر داده می‌شود.

الف) به افراد خانواده کسانی که دارای تابعیت آلمانی می‌باشند Familiennachzug zu Deutschen

– همسر یک تبعه آلمانی Ehegattennachzug

– فرزند صغیر یک آلمانی Kindernachzug

– به پدر یا مادر بچه (صغیر) که دارای تابعیت آلمانی جهت سرپرستی Elternachzug

ب) اقامت به افراد خانواده کسانی دارای تابعیت خارجی (ماده ۲۹) Familiennachzug zu Ausländern

– به همسر تبعه خارجی (ماده ۳۰) با اقامت مستقل از همسر پس دو سال (ماده ۳۱)

– به فرزند صغیر تبعه خارجی (ماده ۳۲ و تمدید آن با توجه به مواد دیگر)

– اقامت توسط تولد بچه در آلمان با شرایط ویژه آن (ماده ۳۳ و مواد ۳۴ و ۳۵).

– اقامت به پدر یا مادر بچه تحت شرایط خاص (ماده ۳۶)

 

(میانگین 0 امتیاز از 0 رای)

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0