⁠راه اندازى كسب و كار در آلمان

⁠راه اندازى كسب و كار در آلمان

كارآفرينانى كه خارج از اتحاديه اروپا شروع به كسب و كار در كشور آلمان مينمايند ،ميتوانند اقامت آلمان را دريافت نمايند.اقامت قانونى زمانى به كارآفرين اعطا ميگردد كه اولا طرح پيشنهادى براى كشور آلمان يا منطقه اى از آن منافع اقتصادى داشته باشد ثانيا منابع مالى كسب و كار تامين شده باشد.اگرچه ثبت شركت و اخذ اقامت چند ساله در كشور آلمان چندان سخت گيرانه نيست ولى بايستى توجه نمود در مرحله تمديد اقامت ،موفقيت آميز بودن طرح شما مورد بازبيني مجدد قرار ميگيرد.لذا لازم است قبل از اقدام ،تيمى تخصصى تمام جوانب امر را بررسي نموده و مشاوره ى صادقانه اى به شما ارائه شود.
در كشور آلمان در بررسي يك بيزينس پلان به موارد ذيل توجه ميگردد:
بررسى عملى بودن طرح
تجربه كارى
ميزان سرمايه گذارى
اشتغال زايى
نوآورى و توسعه
ما آمادگى داريم ايده هاى شما را با در نظر گرفتن شرايط فوق در قالب يك كسب و كار قوى مدون كرده و ضمن ارائه مشاوره واقع بينانه ،در اجراى طرح شما را يارى كنيم.
گروه آتیه آفرینان ایرانیان
بزرگترین گروه مهاجرت و اعزام دانشجو به خارج از کشور
با مجوز رسمی از وزارت علوم
شماره تماس 02122226777