امروزدوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

کانال تلگرام

دانشگاه پزشکی مارتین جسینیوس

دانشگاه پزشکی مارتین جسینیوس

دانشگاه پزشکی مارتین جسینیوس, Jessenius Faculty of Medicine,Martin-Jesenius of Medicine دانشگاه پزشکی مارتین جسینیوس Jessenius Faculty of Medicine در سال 1962 تاسیس گردید این دانشگاه دومین دانشگاه بزرگ پزشکی در اسلواک میباشد این دانشگاه نیز دارای دومین بیمارستان بزرگ اسلواک میباشد برنامه های ک ...

دانشگاه پزشکی مارتین جسینیوس