امروزجمعه, ۴ اسفند ۱۳۹۶

کانال تلگرام

دانشگاه فریدریش الکساندر ارلانگن –نورن برگ

دانشگاه فریدریش الکساندر ارلانگن –نورن برگ

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

این دانشگاه با تقریبا 38000 دانشجو دومین دانشگاه بزرگ در ایالت بایرن است. تاسیس این دانشگاه به سال 1742 بازمی گردد.

دانشکده های دانشگاه فریدریش الکساندر ارلانگن –نورن برگ

1- دانشکده پزشکی

2- دانشکده علوم طبیعی

3- دانشکده فلسفه و فقه

4- دانشکده حقوق و علوم اقتصاد

5- دانشکده صنعتی

 

(میانگین 4 امتیاز از 1 رای)

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0