امروزجمعه, ۴ اسفند ۱۳۹۶

کانال تلگرام

لیست رشته های دانشگاه WU

لیست رشته های دانشگاه WU

لیست رشته‌های دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین WU لیست رشته های کارشناسی دانشگاه WU • Business Law • Economic & Social Sciences لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه WU • Socio-Economics • Strategy، Innovation & Management Control • Supply Chain Management • Taxation and Accounting • Political Econo ...

لیست رشته های دانشگاه WU
دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین

دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین

دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین,دانشگاه WU دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین با داشتن 24000 دانشجو بزرگترین دانشگاه بازرگانی در کل اروپا در رشته های بازرگانی ,حقوق بازرگانی و علوم اجتماعی میباشد. دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین برنده ‌جایزه ی EQUIS در سال ۲۰۰۷ و AMBAدر سال ۲۰۰۹ بوده است. اهداف دانشگا ...

دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین