امروزجمعه, ۴ اسفند ۱۳۹۶

کانال تلگرام

لیست رشته های دانشگاه اینسبروک

لیست رشته های دانشگاه اینسبروک

لیست رشته های دانشگاه اینسبروک لیست رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاه اینسبروک نام رشته مقطع تحصیلی تعداد ترمها/واحدهای درسی مدارک مورد نیاز Additional Exams زبان تدریس Accounting, Auditing and Taxation کارشناسی ارشد 4/120 کارشناسی/equivalent - آلمانی Ancient History and Ancient Oriental Studies ...

لیست رشته های دانشگاه اینسبروک
دانشگاه اینسبروک

دانشگاه اینسبروک

دانشگاه اینسبروک اینسبروک یکی از مهمترین شهرهای کشور اتریش و مرکز ایالت فدرال تیرول در اتریش غربی است. این شهر در درهای در کوههای آلپ قراردارد و واژهٔ بروک از واژهٔ آلمانی Bruck به معنی پل می‌آید که همراه با Inn به معنای پلی بر فراز این استاینسبروک به‌عنوان یک مرکز ورزش‌های زمستانی در دنیا شه ...

دانشگاه اینسبروک