امروزشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶

 

کانال تلگرام

لیست رشته‌های دانشگاه دامپزشکی وین VUW 

• کارشناسی در دانشگاه دامپزشکی وین

o Biomedicine & Biotechnology

o Anthropology - human-animal relationship

o Equine Sciences

• کارشناسی ارشد در دانشگاه دامپزشکی وین

o Veterinary Medicine

o Biomedicine & Biotechnology

• دکتری در دانشگاه دامپزشکی وین

o Veterinary Medicine

o PhD – Doctor of Philosophy