امروزدوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

کانال تلگرام

لیست رشته های دانشگاه سالزبورگ

لیست رشته های دانشگاه سالزبورگ

لیست رشته‌های دانشگاه سالزبورگ|Salzburg کارشناسی Communication Studies Journalism & Communication Studies Law & Economy Molecular Biosciences Music & Dance Theory Romance Studies / Portuguese Sports & Movement Studies Geology Applied Mineralogy Engineering Sciences Ancient History & Archaeology ...

لیست رشته های دانشگاه سالزبورگ
دانشگاه سالزبورگ Salzburg

دانشگاه سالزبورگ Salzburg

دانشگاه سالزبورگ Salzburg شهر سالزبورگ بعنوان یکی از زیباترین شهرهای جهان شناخته شده است به علت داشتن یک چشم انداز فوق العاده، اهمیت تاریخی و جشنواره های موسیقی در آن. سالزبورگ شهری سنتی میباشد و دانشگاه سالزبورگ در سال 1622 تاسیس گردید بعد از حکومت اسقف پاریس لادرن با این نام معروف شد. دانشگ ...

دانشگاه سالزبورگ Salzburg