امروزپنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۶

کانال تلگرام

لیست رشته ها

لیست رشته ها

لیست رشته‌های دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین کارشناسی در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایش وین • Music Theory • Media Composition & Applied Music • Conducting – Choir • Coaching • Conducting – Orchestra • Double Bass • Acting • Direction • Image Engineering & Camerawork • Script & Dramaturgy • ...

لیست رشته ها
دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین

دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین

دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین بعنوان یکی از بزرگترین دانشگاههای هنرهای نمایش و موسیقی در دنیا شهرت بسیار بالایی دارد.بیان اصلی این دانشگاه در سال 1808 میباشد که در آن زمان تنها برای چند رویداد مهم کشوری و کلیسا پخش موسیقی مجاز بوده است و در سال 1817 هنر ...

دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین