امروزشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶

 

کانال تلگرام

لیست رشته های دانشگاه هنر و طراحی لینز

مطالعات هنر

هنر های زیبا

مجسمه سازی - Transmedial فضایی

طراحی تجربی

نقاشی و هنر گرافیک

مدرک دیپلم

گرافیک، طراحی و عکاسی

برنامه کارشناسی

ارتباطات بصری (گرافیک، طراحی و عکاسی

برنامه کارشناسی ارشد

فرهنگ رابط

برنامه کارشناسی ارشد

مفاهیم مجسمه / سرامیک >>

برنامه کارشناسی

برنامه کارشناسی ارشد

طراحی مد

برنامه کارشناسی

فضا و designstrategies

برنامه کارشناسی

برنامه کارشناسی ارشد

نساجی • هنر • طراحی

برنامه کارشناسی

برنامه کارشناسی ارشد

زمان مبتنی بر و تعاملی

رسانه ها

برنامه کارشناسی

رسانه های مبتنی بر زمان

برنامه کارشناسی ارشد

مطالعات هنر و فنی

معماری >>

برنامه کارشناسی

برنامه کارشناسی ارشد

طراحی صنعتی scionic ® >>

برنامه کارشناسی

برنامه کارشناسی ارشد

مطالعات فرهنگی

فرهنگ رسانه و هنر نظریه ها

برنامه کارشناسی ارشد

مطالعات بین دانشگاه

Webscience

برنامه کارشناسی ارشد

برنامه برای معلمان

آموزش هنر برنامه آموزش / معلم

طراحی پارچه و لباس برنامه آموزش / معلم

طراحی و فناوری برنامه آموزش / معلم

رسانه ها طراحی برنامه آموزش / معلم

برنامه دکترا

• دکترا مطالعه

 

دانشگاه هنر و طراحی لینز University of Linz

دانشگاه هنر و طراحی لینز

دانشگاه هنر و طراحی لینز در سال 1946 در شهر لینز بنیانگذاری شده و در سال 1998 بعنوان یک دانشگاه مستقل پذیرفته شد این دانشگاه دارای ویژگی های منحصر بفرد خود در تمامی زمینه ها است از مهندسی گرفته تا انواع پروژه های هنری، از طراحی فضایی درجه یک تا آثار رسانه ای برجسته. سیستم آموزشی دانشگاه لینز بسیار گسترده بوده و دانشجویان در زمینه تحقیق و پژوهش در هنر نیز آموزشهای لازم را میبینند

شرایط پذیرش در دانشگاه هنر و طراحی لینز

برای ورود به این دانشگاه باید حتما آزمون ورودی داده شود

برای پذیرش متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد

• ارائه ی نمونه کار

• قبولی در آزمون عملی

دانشکده های دانشگاه هنر و طراحی لینز

معماری

مد

هنرهای زیبا

طراحی گرافیکی و عکاسی

طراحی صنعتی

فرهنگ رابط

فرهنگ رسانه و نظریه ی هنر

مجسمه سازی و سرامیک

استراتژی های فضایی و طراحی

پرورش معلم در زمینه های هنر و طراحی، تکنولوژی و هنر نساجی، طراحی رسانه /هنر و طراحی

رسانه ی مبتنی بر محدودیت زمانی

رسانه ی تعاملی و مبتنی بر محدودیت زمانی

ارتباطات تصویری (طراحی گرافیک و عکاسی)