امروزپنجشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۶

کانال تلگرام

لیست رشته های دانشگاه کلانگفورت

لیست رشته های دانشگاه کلانگفورت

لیست رشته‌های دانشگاه کلاگنفورت Klagenfurt • کارشناسی در دانشگاه کلاگنفورت o Technical Mathematics & Data Analysis o Philosophical Experience o Applied Music Theory o Media & Communication Studies o Information Technology o Education Sciences o Information Management o Applied Cultural Sciences ...

لیست رشته های دانشگاه کلانگفورت
دانشگاه کلاگنفورت Klagenfurt

دانشگاه کلاگنفورت Klagenfurt

دانشگاه کلاگنفورتKlagenfurt دانشگاه کلانگفورت جز دانشگاههای جوان اتریش میباشد که دز سال 2004 تاسیس گردیده است دانشگاه کلانگفورت واقع شده در جنوب رشته کوه های آلپ یکی از زیباترین دانشگاههای اتریش میباشد کلانگفورت یکی از زیباترین شهرهای اتریش میباشد که از اطراف با کوهها و دریاچه ها محاصره شده ا ...

دانشگاه کلاگنفورت Klagenfurt