امروزشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶

 

کانال تلگرام

لیست رشته‌های دانشگاه اقتصاد و بازرگانی وین WU

لیست رشته های کارشناسی دانشگاه WU

• Business Law

• Economic & Social Sciences

لیست رشته های کارشناسی  ارشد دانشگاه WU

• Socio-Economics

• Strategy، Innovation & Management Control

• Supply Chain Management

• Taxation and Accounting

• Political Economy

• Quantitative Finance

• Finance & Accounting

• Business Informatics

• Business Law

• Management

• International Management

لیست رشته های دکتری دانشگاه WU

• Business Law

• International Business Taxation

• PhD – Doctor of Philosophy

• Social & Economic Sciences