امروزشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶

 

کانال تلگرام

لیست رشته های دکتری در دانشگاه فنی وین

Doctoral programmes at TU Wien

E784 - Doctoral Programme in Social and Economic Sciences
E786 - Doctoral Programme in Technical Sciences
E791 - Doctoral Programme in Natural Sciences