امروزدوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

کانال تلگرام

کارشناسی ارشد در دانشگاه فنی وین

فوق لیسانس در دانشگاه فنی وین

مقطع فوق لیسانس (کارشناس ارشد) در این دانشگاه عموما در ۴ ترم تحصیلی ارائه می‌گردد. شایان ذکر است که صدور پذیرش برای فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) مبنی بر ارائه ریز نمرات دوره کارشناسی و مدرک اتمام دوره کارشناسی است. در پایان، عنوان ذیل به فارغ التحصیل اطلاق می‌گردد:

DiplomingenieurIn(Dipl.Ing.)

Master of Science(MSc

 لیست رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه فنی وین

E 066 443 Master programme Architecture Curriculum PDF Regulation  
E 066 444 Master programme Building Science and Technology Curriculum PDF Regulation english
Civil Engineering
E 066 505 Master programme Civil Engineering Curriculum PDF Regulation  
Biomedical Engineering
E 066 453 Master programme Biomedical Engineering Curriculum PDF Regulation english
Electrical Engineering
E 066 506 Master programme Energy and Automation Technology Curriculum PDF Regulation  
E 066 507 Master programme Telecommunications Curriculum PDF Regulation  
E 066 508 Master programme Microelectronics and Photonics Curriculum PDF Regulation  
E 066 438 Master programme Computer Technology Curriculum PDF Regulation  
Computer Sciences
E 066 011 Double degree Master programme Computational Logic Curriculum    
E 066 931 Master programme Computational Intelligence Curriculum PDF Regulation english
E 066 932 Master programme Visual Computing Curriculum PDF Regulation  
E 066 935 Master programme Media Informatics Curriculum PDF Regulation  
E 066 936 Master programme Medical Informatics Curriculum PDF Regulation  
E 066 937 Master programme Software Engineering & Internet Computing Curriculum PDF Regulation  
E 066 938 Master programme Computer Engineering Curriculum PDF Regulation  
E 066 950 Master programme Didactic for Informatics Curriculum PDF Regulation  
Mechanical Engineering
E 066 445 Master programme Mechanical Engineering Curriculum PDF Regulation  
Materials Sciences
E 066 434 Master programme Materials Sciences Curriculum PDF Regulation  
Urban and Regional Planning
E 066 440 Master programme Spatial Planning Curriculum PDF Regulation  
Technical Chemistry
E 066 490 Master programme Technical Chemistry Curriculum PDF Regulation  
E 066 658 Master programme Chemistry and Technology of Materials Curriculum PDF Regulation  
Technical Mathematics
E 066 394 Master programme Technical Mathematics Curriculum PDF Regulation  
E 066 395 Master programme Statistics and Mathematics in Economics Curriculum PDF Regulation  
E 066 405 Master programme Financial and Actuarial Mathematics Curriculum PDF Regulation  
Technical Physics
E 066 460 Master programme Physical Energy and Measurement Engineering Curriculum PDF Regulation  
E 066 461 Master programme Technical Physics Curriculum PDF Regulation  
Chemical and Process Engineering
E 066 473 Master programme Chemical and Process Engineering Curriculum PDF Regulation  
Surveying and Geoinformation
E 066 421 Master programme Geodesy and Geomatics Engineering Curriculum PDF Regulation  
E 066 200 International Master programme Cartography Curriculum PDF Regulation  
Business Informatics
E 066 926 Master programme Business Informatics Curriculum PDF Regulation english
Mechanical Engineering - Economics
E 066 482 Master programme Mechanical Engineering - Management Curriculum PDF Regulation  
(میانگین 0 امتیاز از 0 رای)

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0