امروزجمعه, ۴ اسفند ۱۳۹۶

کانال تلگرام

لیست رشته ها

لیست رشته‌های دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین

کارشناسی در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایش وین

• Music Theory

• Media Composition & Applied Music

• Conducting – Choir

• Coaching

• Conducting – Orchestra

• Double Bass

• Acting

• Direction

• Image Engineering & Camerawork

• Script & Dramaturgy

• Production

• Cut

• Music Education – Instruments & Voice

• Rhythmics / Rhythmical-Musical Education

• Voice

کارشناسی ارشد در دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایش وین

• Media Composition & Applied Music

• Conducting – Choir

• Coaching

• Conducting – Orchestra

• Double Bass

• Acting

• Direction

• Image Engineering & Camerawork

• Script & Dramaturgy

• Digital Art – Compositing

• Production

• Cut

• Music Education – Instruments & Voice

• Rhythmics / Rhythmical-Musical Education

• Lied & Oratorio

• Music-Dramatic Performance

• Composition

• Electro-acoustic Composition

• Clarinet

• Music Theory

• Catholic Church Music

 

(میانگین 0 امتیاز از 0 رای)

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0