امروزجمعه, ۴ اسفند ۱۳۹۶

کانال تلگرام

لیست رشته های کارشناسی دانشگاه وین

لیست رشته های کارشناسی در دانشگاه وین اتریش

کارشناسی در دانشگاه وین

African Studies (B)

Ancient History and Classical Studies (B)

Astronomy (B)

Biology (B)

Business Administration (B)

Business Informatics (B)

Byzantine and Modern Greek Studies (B)

Chemistry (B)

Classical Archaeology (B)

Classical Philology (B)

Comparative Literature (B)

Computer Science (B)

Dutch Studies (B)

Earth Sciences (B)

Economics (B)

Education (B)

Egyptology (B)

English and American Studies (B)

European Ethnology (B)

Fennistic Studies (B)

Geography (B)

German Studies (B)

History (B)

History of Art and Architecture (B)

Hungarian Studies (B)

International Business Administration (B)

Japanese Studies (B)

Jewish Studies (B)

Korean Studies (B)

Languages and Cultures of South Asia and Tibet (B)

Linguistics (B)

Mass Media and Communication Science (BAKK)

Mathematics (B)

Meteorology (B)

Musicology (B)

Nutritional Science (B)

Oriental Studies (B)

Philosophy (B)

Physics (B)

Political Science (B)

Prehistoric and Historical Archaeology (B)

Protestant Theology (B)

Psychology (B)

Religious Education (B)

Romance Studies (B)

Scandinavian Studies (B)

Sinology (B)

Slavonic Studies (B)

Social and Cultural Anthropology (B)

Sociology (B)

Sports Sciences (BAKK)

Statistics (B)

Theatre, Film and Media Studies (B)

Transcultural Communication (B)

 

(میانگین 3.5 امتیاز از 2 رای)

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0