امروزشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۶

 

کانال تلگرام

لیست رشته‌های دانشگاه کلاگنفورت Klagenfurt

• کارشناسی در دانشگاه کلاگنفورت

o Technical Mathematics & Data Analysis

o Philosophical Experience

o Applied Music Theory

o Media & Communication Studies

o Information Technology

o Education Sciences

o Information Management

o Applied Cultural Sciences

o Economy & Law

o Applied Business Administration

o Romance Studies

o Psychology

o Philosophy

o History

o Geography

o Slavic Studies

o German Philology / German Studies

o English & American Studies

o Computer Sciences

• کارشناسی ارشد در دانشگاه کلاگنفورت

o Applied Business Administration

o Applied Cultural Sciences

o Information Management

o Adult and vocational education

o Social & Human Ecology

o Applied Music Theory

o Communication & Culture

o Media

o German Philology in the Intercultural Context

o Geography & Regional Research

o Social Pedagogoy/Integration Pedagogoy

o School Pedagogy

o Information Technology

o International Management

o Romance Studies

o Philosophy

o History

o Psychology

o Technical Mathematics

o Slavic Studies

o German Philology / German Studies

o English & American Studies

o Computer Sciences

• دکتری در دانشگاه کلاگنفورت

o Natural Sciences

o Philosophy

o PhD – Doctor of Philosophy

o Social & Economic Sciences

o Technical Sciences