تحصيل دندانپزشكي در آلمان

تحصيل دندانپزشكي در آلمان

تحصیل در برخی از دانشگاه‌هایی که رشته دندان‌پزشکی را در آلمان ارائه می‌کنند، بدون شهریه و رایگان است.
این دانشگاه‌ها عبارتند از:
دانشگاه درسدن،
دانشگاه مارتین لوتر،
دانشگاه ینا،
دانشگاه گرایفس‌والد
و دانشگاه کیل.
از جمله سایر دانشگاه‌هایی که تحصیل در رشته دندانپزشکی در آن‌ها امکان‌پذیر است، می‌توان به این‌ها اشاره کرد:
دانشگاه هامبورگ،
دانشگاه گیسن،
دانشگاه گوتینگن،
دانشگاه دوسلدورف،
دانشگاه مونستر،
دانشگاه آخن،
دانشگاه بن،
دانشگاه ماینس،
دانشگاه فرانکفورت،
دانشگاه زاربروگن،
دانشگاه فرایبورگ،
دانشگاه مونیخ،
دانشگاه ارلانگن،
دانشگاه اولم
و دانشگاه وورسبورگ.

گروه آتیه آفرینان ایرانیان
بزرگترین گروه مهاجرت و اعزام دانشجو به خارج از کشور
با مجوز رسمی از وزارت علوم
شماره تماس 02122226777